DÅLIG ANDEDRÄKT

Många patienter upplever att de har dålig andedräkt, andra vet inte om att de har det. Detta är oftast en mycket känslig sak att ta upp.

 

Förr pratade man om att det kom från magen. Idag vet man att det vanligtvis kommer från munnen. En kort förklaring är att naturligt förekommande bakterier samarbetar med enzymer från saliven och bryter ner bl.a. döda celler från munslemhinnan och proteiner från födan. Dessa innehåller svavelrika syror. Vid nedbrytningen bildas därför svavelgaser, vilka luktar illa.

Den nedbrytningen och gasproduktionen äger rum i alla munnar, dygnet runt. Hos vissa är produktionen större än hos andra. I en torr mun tex. vid stress kan gaserna ge sig mera till känna. Idag finns det ett utbud av olika tandkrämer och sköljmedel som säger sig motverka dålig andedräkt.

Mitt bästa råd är att använda tungskrapa regelbundet för att avlägsna de bakterier som finns där. Sedan kan man prova olika medel som finns på marknaden, bl.a. finns SB 12 som enligt de senaste rönen har en dokumenterad bra effekt.