PRISER

 

Högkostnadsskydd

Eftersom jag är ansluten till Försäkringskassan så ingår all behandling jag utför till grund för ditt högkostnadsskydd. Därför är det svårt att säga hur stor just din kostnad blir. Det beror på hur mycket annan tandbehandling du har genomgått under året, men kontakta mig gärna så berättar jag mer.

 

 

REFERENSPRISLISTA

Åtgärdskod Åtgärd Pris
111 Basundersökning, utförd av tandhygienist 595
112 Basundersökning med fullständig parodontalundersökning, utförd av tandhygienist 790
113 Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist 250
114 Kompletterande parodontal undersökning eller kariesutredning utförd av tandhygienist 545
121 Röntgenundersökning av enskild tand 50
122 Röntgenundersökning, delstatus 230
123 Röntgenundersökning, helstatus 785
311 Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 440
312 Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 155
341 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattning 460
342 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, större omfattning 940
343 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande behandling 1395
Foto: Leg. tandhygienist Kerstin Kleist