VAD BETYDER DE ODONTOLOGISKA TERMERNA?

Framför allt, vad betyder odontologisk?
Jag vet att det inte alltid är lätt att förstå fackuttryck och att latin idag inte är det mest spridda språket.
Därför har jag samlat ett litet urval av relativt vanliga odontologiska termer och några andra svåra ord i detta lilla lexikon.
Odontologi betyder förresten "Läran om tänderna och deras sjukdomar".

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

 

A

Amalgam
: Material för tandfyllning, en blandning av silver, kvicksilver med mera, används mycket sällan i dag och kommer att förbjudas.

Analgetika: 
Smärtstillande preparat.

Anestesi: 
Bedövning.

Aplasi
: Avsaknad av ett eller flera tandanlag från födseln .

Approximalyta: 
Tandytorna mellan tänderna.B

Bettfysiologi: Läran om tuggsystemet.

Bettskena: Avtagbar skena i hård- eller mjukplast som avlastar tuggsystemet och motverkar muskelspänning i huvud och hals.

Bro: Ersättning för en eller flera förlorade tänder som fästs på närliggande tänder. Konstruktionen fungerar som en ”bro” över tandluckan och går inte att ta av.

Bruxism: Termen för tandgnissling och tandpressning.

Brygga: Se förklaringen för bro i texten ovan.

Buckalt: Den yta av tanden som vetter mot kinden.

 

C

Canin: Hörntand, tand nummer 3, räknat från mitten av tandraden.

Carisolv: Gelé som används för att lösa upp karies.

Cement: Ett slags klister som används för att ”klistra fast” broar som inte är avtagbara.

 

D

Delprotes: En delprotes är fäst med klamrar vid kvarvarande tänder och är avtagbar.

Dental: Härstammar från ordet dent som betyder tand.

Dentin: Tandbenet, den något mjukare, inre delen av tanden. Finns under emaljen.

Depurera: Tandstensborttagning

Distalyta: Den yta av tanden som vetter bakåt mot angränsande tand, framifrån sett.

 

E

Emalj: Det hårda, yttre skiktet på tanden.

Endodonti: Rotbehandling

Eruption: När en ny tand tränger fram.

Excavera: Avlägsna karies ur en tand.

Extraktion: Att dra ut en tand.


F

Fissurer: Fåror i tanden, vanligast på tuggytor.

Fissurförsegling: Tandläkaren lägger en tunnflytande plast över fårorna, eller groparna, i tandens tuggytor för att utestänga bakterier.

Fixtur: Annat ord för titanskruv.

Fluor: Naturligt grundämne som bland annat stärker tänderna. Finns som tillsats till exempel i tandkräm, tuggummi och tabletter.

Front: Framtänder

Fruktos: En sockerart, kolhydrat. Finns främst i frukt.

Fyllning: Lagning, ersättning av förlorad tandsubstans.


G

GDPR: Dataskyddsförordningen (DSF) eller allmänna dataskyddsförordningen, mer känd som GDPR efter engelskans General Data Protection Regulation.

Gingivit: Tandköttsinflammation

Glasjonomer: Ett tandfyllningsmaterial av silikatpulver och hårdplast som avger fluor.

Glukos: En sockerart, kolhydrat. Kallas även druvsocker.

Guttaperka: Gummimaterial som används vid rotfyllning.

 

H

Halitos: Kroniskt dålig andedräkt.

Helprotes: ”löständer”, avtagbar tandersättning där alla tänder saknas.

 

I

Implantat: Titanskruvar som opereras in i käkbenet.

Implantatbro: Bro som är förankrad i käkbenet. Kallas även KBF-bro (käkbensförankrad bro).

Incisiv: Framtand, tand nummer 1 och 2, räknat från mitten av tandraden.

Infektion: Intrång av mikroorganismer i kroppsvävnad. Leder ofta till en inflammation.

Inflammation: Aktiverat immunförsvar. Ger svullnad, rodnad, smärta, temperaturhöjning och nedsatt funktion.

Initialkaries: Första stadiet av karies.

Interdentalborste: Liten ”flaskborste” för rengöring mellan tänderna.

Interdentalt: Utrymmet mellan tänderna.J

Jacketkrona: Gammalt namn på en porslinskrona. Se även Krona nedan.

 

K

Karies: Sjukdom som orsakar hål i tänderna.

Kariologi: Läran om kariessjukdomar.

Keram: Tandfyllningsmaterial av keramik.

Klorhexidin: Bakteriedödande medel.

Kofferdam: Gummiduk som sätts fast runt tanden vid till exempel en rotbehandling för att hindra att det läcker saliv.

Komposit: Tandfyllningsmaterial av plast som är tandfärgat.

Kritkaries: Ytlig karies, kritliknande.

Krona: Den del av tanden som normalt syns i munnen. Krona används också för en konstgjord krona för att bygga upp en skadad tand.


L

Laminat: Tunt porslinsskal som sätts fast på skadade eller fula tänder.

Lingualt: Den yta av tanden som vetter mot tungan.

Lokalanestesi: Bedövningsmedel som ges lokalt för att bedöva ett begränsat område.

Lustgas: Kvävedioxid. Kan användas i lugnande och smärtstillande syfte.

 

M

Manifestkaries: Tredje stadiet av karies. Innebär att kariesangreppet gått igenom emaljen och ner i dentinet.

Mesialyta: Den yta av tanden som vetter mot angränsande tand, ”framåt i munnen”.

Mjölktänder: Barnens första tänder som tappas och byts ut från cirka fyra till 14 års ålder.

Molar: Kindtand, ”oxeltand”, tand nummer 6, 7 och 8, räknat från mitten av tandraden.

Munslemhinna: Täcker hela munhålan, tandkött, gom och munbotten.

 

N

-

 

O

Ocklusalt: Tandens tuggyta.

Odontologi: Läran om tänderna och deras sjukdomar.

Oral kirurgi: Operation i munhålan.

Ortodonti: Läran om tandreglering.

Osteit: Inflammation i benvävnad.

 

P

Parodontit: Sjukdom som orsakar tandlossning.

Parodontologi: Läran om tändernas stödjevävnad.

Pedodonti: Läran om barntandvård.

Permanenta tänder: De bestående tänderna som kommer efter mjölktänderna. Totalt 32 stycken.

Plack: Bakteriebeläggning på tänderna.

Porslin: Används bland annat som fyllning och krona eller som fasadmaterial i krona eller bro.

Premolar: Främre kindtand, tand nummer 4 och 5, räknat från mitten av tandraden.

Primära tänder: Annat uttryck för mjölktänder. Totalt 20 stycken.

Profylax: Förebyggande tandvård.

Protes: Ersättning av kroppsdel på konstgjord väg. Tandproteser kan vara fasta eller avtagbara, till exempel kronor/broar eller löständer.

Protetik: Läran om konstgjorda tandersättningar såsom krona/bro, proteser, implantat med mera.

Pulpa: Den innersta delen av tanden som består av nerver och blodkärl.

Pulpit: Smärtsam inflammation i pulpan.


Q

-

 

R

Rot: Den del av tanden som sitter i käkbenet. En tand kan ha en eller flera rötter.

Rotfraktur: En spricka i roten.

Rotfyllning: Behandling där den skadade pulpan tas bort och tandens rotkanal försluts med guttaperka och ett rotkanalcement.

 

S

Sackaros: Socker. Bästa näringen för att bakterierna i munnen ska bilda syra.

Sedererande: Lugnande

Sekundärkaries: Karies i anslutning till en fyllning eller krona.

Skalfasad: (Laminat) Tunt porslinsskal som sätts fast på skadade eller fula tänder.

Sutur: Stygn för att dra samman sårkanter vid till exempel operation eller skada.

Syraattack: Bakteriernas angrepp på tanden, när de bryter ner socker till syra.

 

T

Tandben: Samma som dentin, det vill säga den något mjukare delen av tanden som finns innanför emaljytan.

Tandgnissling: När tänderna gnisslar mot varandra. Sker nattetid och omedvetet.

Tandhygienist: Legitimerad yrkesgrupp som arbetar med förebyggande tandvård.

Tandköttsficka: Fickan mellan tandkött och tand, normalt 1: 2 millimeter djup.

Tandlossning: Vardagligt uttryck för parodontit som är en tandlossningssjukdom orsakad av till exempel bakterier.

Tandnerv: Nervtrådar i tandens inre (se pulpa) som leder nervsignaler vidare till hjärnan.

Tandpressning: När man biter ihop tänderna hårt.

Tandsten: Hårda, förkalkade bakteriebeläggningar.

Tandtekniker: Yrkesgrupp som framställer tandersättningar, till exempel kronor, broar och proteser.

Tandvårdsrädsla: Stark rädsla för tandvård.

Titan: Metall som bland annat används vid implantatbehandling.

Titanskruv: En skruv som till exempel ersätter en förlorad rot, och som växer samman med käkbenet. Används i implantat.

Täckprotes: En typ av helprotes som fästs med tryckknappar på implantat eller kvarvarande rot.


U

-

 

V W

Visdomständer: Den sista kindtanden, tand nummer 8. Bryter i regel fram vid 20 till 25 års ålder.

 

X

Xylitol: Tandvänligt sötningsmedel (björksocker) som munnens bakterier inte kan använda till syrabildning.

 

Y

-

 

Z

-

 

Å

-

 

Ä

-

 

Ö

-